โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยประชาชน หรือโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดี และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนหากไม่อยู่บ้านให้ตำรวจช่วยดูแลความเรียบร้อย

1 

 

โดยสามารถรับแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฝากบ้าน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สภ.เมืองกระบี่ 075-612587 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019 เวลา 10:55 น.)