เชิญข้าราชการตำรวจ และประชาชนโดยทั่วไปเข้าศึกษา และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ  เข้าศึกษาได้ที่

http://edupol.org/eduOrganize/publicDoc/manual/index.php   หรือ แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ต่อศาสนิกชน  คลิ๊ก  _.pdf

__Page_01

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:34 น.)