jr

         พ.ต.ต.สุทิวัส  อุ่นเสียม  สว.จร.สภ.เมืองกระบี่  ขอรับฟังความคิดเห็น หรือข้อมูล ข้อเสนอแนะใดในการพัฒนางานจราจรในพื้นที่ สภ.เมืองกระบี่  รวมถึงการปฏิบัติงาน  การให้การสนับสนุนภารกิจต่างๆ  การให้ความรู้ด้านการจราจรของตำรวจจราจรป  ผมยินดีให้การสนับสนุนทุกภารกิจครับ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 13 มีนาคม 2019 เวลา 13:58 น.)