ช่องทางในการติดต่อราชการ การติดต่อราชการ หรือพบปะ  ปรึกษาหารือ ติดตามความก้าวหน้าของคดีที่ท่านแจ้งไว้ก่อนหน้า หรือดำเนินการอื่นใดต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกระบี่

1571644360900


3__
พ.ต.ท.คุณิน  ชุ่มจำรัส
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
(หน.งานสอบสวน)สภ.เมืองกระบี่
09-7951-4554

32soonton
พ.ต.ท.สุนทร  คำภาพันธ์
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ 
08-1958-2347

nopic
พ.ต.ท.พนธ์พิศานต์  กลับอินทร์
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
086-523-1162
33chatchay1
พ.ต.ท.ชาติชาย  นาคปักษี
สว.(สอบสวน)ฯ
09-0872-4719
35_sophon1
พ.ต.ท.โสภณ  คงทอง
สว.(สอบสวน)ฯ
08-9731-4581
prapan
พ.ต.ท.ประพันธ์  หนูชัยแก้ว
สว.(สอบสวน)ฯ
08-9179-8055
Bun_Song
พ.ต.ต.บุญส่ง  ล่องวารี
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
086-270-8198
somparp
พ.ต.ต.สมภาพ  พุ่มแก้ว
สว.(สอบสวน)ฯ
065-553-2356
311niwat1
ร.ต.อ.นิวัต  ทิมเกตุ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
08-3388-6663
314sawai_2
ร.ต.อ.ไสว  ชูแก้ว
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
09-8671-3349
312sanya
ร.ต.อ.สัญญา  แก้วนุ้ย
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
08-4633-5482
Wi_Chot
ร.ต.อ.วิโชติ  มีภพ
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
08-2964-2141
Ong-at
ร.ต.อ.องอาจ  บรรลือศีพท์
รอง สว.(สอบสวน)ฯ
093-514-6478
Suppha_Chai_1
ร.ต.ท.ศุภชัย  สุขศรีเพ็ง
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองกระบี่
09-1914-6359
Siri_Kan
ร.ต.ท.หญิง สิริกานต์  รังคะวงษ์
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองกระบี่
06-4945-1917
Kanok_Wan
ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  ตั้นเส้ง
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองกระบี่
06-5897-9324
Kan_Kanok
ร.ต.ท.หญิง กาญจน์กนก  อุบลกาญจน์
รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองกระบี่
09-1824-8283

 

 
แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 เวลา 10:30 น.)