เข้าสู่ระบบ
สมาชิกกำลังใช้งาน
No online user.

bg2

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

พันธกิจ:

 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

             2.บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

             3.รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

 เพื่อให้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้เร็วขึ้น  ท่านควรลงโปรแกรม Flash ในคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยดาวน์โหลด  โปรแกรม Flash ที่นี่

จับได้แล้ว ขอบคุณทุกเบาะแสสภ.เมืองกระบี่ ขอขอบคุณทุกเบาะแสข่าวที่ทำให้จับกุมผู้ต้องได้ครับ ด้วยเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลาประมาณ 01.30 น. ได้มีผู้ต้องขังคดียาเสพติด จำนวน 2 คน หลบหนีออกจากที่คุมขังของเรือนจำจังหวัดกระบี่ (โดยหลบหนีออกจากห้องกักตัว และปีนกำแพงของเรือนจำจังหวัดกระบี่) ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้ คือ ๑) ข.ช.อานนท์ เด็นหมาด หรือนายอานนท์ เด็นหมาด อายุ 32 ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1920200050559 ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 56 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๒) ข.ช.มลฑน ขันสมาน หรือนายมลฑน ขันสมาน อายุ 47 ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3801200647863 ภูมิลำเนาอยู่บ้านเล ...

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020 เวลา 16:17 น.)

 
กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่      ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส เสนอข้อแนะนำในการพัฒนาสถานีตำรวจในด้านต่างๆ ต่อคณะ กต.ตร. ท่านใดก็ได้  รวมทั้งร้องทุกข์กรณีไม่รับความสะดวกในการติดต่อราชการหรือไม่รับการบริการที่ดี   คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่ มีรายชื่อดังนี้       นายกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วนประธาน กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่08-9729-2716     พ.ต.อ.ณรงค์  ลักษณะวิมลรองประธาน กต.ตร.สภ.ฯ08-1569-9431     นายชัยวุฒิ  บัวทองกรรมการ081-867-0017 นายประดิษฐ์  จันทร์ทองกรรมการ09-0929-3782 นายแพทย์อภิชัย  ลิมาน ...

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020 เวลา 15:49 น.)

 
ประกาศ           สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่  พร้อมปฏิบัติตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายบางฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และในข้อ ๑๗ ของคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปรวมไว้ด้วยว่า "ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกำหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพื่อประกอบการพิจารณาหร ...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 10:56 น.)

 
แจ้งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอล์ ในวันสำคัญทางศาสนาประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กฎหมายห้ามห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันห้ามขาย ตลอด 24 ชั่วโมง สภ.เมืองกระบี่ ขอย้ำว่าหากมีการตรวจพบ  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพื้นที่ และมีการสอบสวนสืบสวนแล้วพบว่ามึนเมาสุราแล้วทราบว่าว่าซื้อหรือดื่มมาจากร้านค้าใด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด        กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอ ...

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:27 น.)

 
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยประชาชนโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยประชาชน หรือโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดี และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนหากไม่อยู่บ้านให้ตำรวจช่วยดูแลความเรียบร้อย     โดยสามารถรับแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฝากบ้าน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สภ.เมืองกระบี่ 075-612587 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019 เวลา 10:55 น.)

 
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ 2563รณรงค์ปีใหม่ 2563 "กลับบ้านปลอดภัย คือของขวัญที่ดีที่สุด" ให้ข้อคิดเตือนใจการเดินทางปีใหม่ ไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019 เวลา 11:51 น.)

 
บังคับใช้กฎหมาย กวดขันการวางสิ่งของกีดขวางบนทางหลวง       ด้วยได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่  ว่ามีผู้ประกอบการต่างๆ,  ได้วางสิ่งของบนถนน  ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนน        งานจราจร  ได้ประชาสัมพันธ์  ข้อสั่งการของเจ้าพนักงานจราจร ข้อกฎหมายที่เป็นความผิด เรื่องการวางสิ่งของกีดขวางบนทางหลวง  ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่    โดยได้ว่ากล่าวตักเตือนต่อผู้ประกอบการ  ร้านค้า  ผู้ขายสินค้าอื่นตามสถานที่ต่างๆ  ที่นำสิ่งของมาวางบนทางหลวง  ได้รับทราบและปฏิบัติคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรมาเป็นเวลาพอสมควรแล ...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 เวลา 11:59 น.)

 
กระบี่ต้องไม่มีแข่งรถในทางสาธารณะและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง"พื้นที่เมืองกระบี่ต้องไม่มีแกงค์รถซิ่ง  ไม่มีการแข่งรถบนทางหลวงโดยเด็ดขาด"       สภ.เมืองกระบี่  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ร่วมดำเนินการป้องกันปราบปรามตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล, ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และโครงการของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โครงการกระบี่ปลอดภัย ในการป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทาง (มาตรการปราบปราม เด็กแว้น)  การขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว  น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นในทางเดินรถ       ที่ผ่านมา สภ.เมืองกระบี่ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่ควรทราบ และขอความร่วมมือแก่ ...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 เวลา 11:58 น.)

 
วิธีสังเกตุธนบัตร เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและให้ความรู้กับประชาชนโปสเตอร์การสังเกตธนบัตรแบบ 17 และแบบ 16  เผยแพร่ควารู้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและให้ความรู้กับประชาชน  เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าจุดสังเกตแต่ละแห่งจะต้องใช้วิธีการ “สัมผัส ยกส่อง หรือพลิกเอียง” ในการตรวจสอบธนบัตร รายละเอียดตาม Link นี้ครับ https://www.bot.or.th/Thai//Pages/download.aspx ขอบพระคุณ/คุณรสสุคนธ์ ทรงอาษา ผู้จัดการ ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี     

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 12:42 น.)

 

ข้อคิดเห็นล่าสุด

 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  หน้าร้านตัดผมชาย ถ.มหาราช เยื้องกับมาเธอร์ ทำทางจอดรถเพื่อจอดรถกระบะเข้ามาบนฟุตบาตและจอดรถเข้ามาในฟุตบาตเวลากลางคืนทุกคืน (พิกัดร้านตัดผมชายอยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการเคอเวนิว อยู่ระหว่างร้านสนุ๊กเกอร์ และร้านขายน้ำผลไม้)
  เมื่อ 19-10-2020 เวลา 14:57 น.
  โดย เรนิตา
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ขอฝากอีกครั้งนะคะ ถนนเส้นหน้ารร.อัมมาตย์ ผ่านไปทางการประปา มอเตอร์ไซค์แต่งท่อ เสียงดังทุกคืน สังเกตุมาตลอด1ปี จากโพสครั้งที่แล้ว ไม่เคยเห็นตำรวจตั้งด่านตอนกลางคืนเลยแม้แต่คืนเดียว ทั้งนี้ ปชช.ก็ไม่ทราบถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เช่นกันว่ามีการปราบปร...
  เมื่อ 05-10-2020 เวลา 23:39 น.
  โดย ศศินันท์
 • ผู้บังคับบัญชา สภ.เมืองกระบี่
  รบกวนทางจราจรช่วยดูการจอดรถทางโค้งตรงข้ามสนามเทนนิสสวนสาธารณธาราให้หน่อยครับ เวลารถสวนกันทีจะชนกันอยู๋แล้วเพราะจอดกันทางโค้งเลย หรือให้ใครมาตีเส้นห้ามจอดก็ได้รบกวนตรวจสอบด้วยครับ
  เมื่อ 23-06-2020 เวลา 11:17 น.
  โดย สมประสงค์ ก้อนแก้ว
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ขออนุญาตตอบข้อร้องเรียนครับ ตามนโยบาย สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ทาง งานจราจร สภ.เมืองกระบี่ เเละงานป้องกันปราบปรามได้ดำเนินการกวดขันจับกุม รถที่มีการตกเเต่่งอุปกรณ์ส่วนควบอยู่สม่ำเสมอ ดยเฉพาะการกวดจับในกลางคืน ที่คาดว่่ามีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกัน เพื่อนำรถ...
  เมื่อ 04-03-2020 เวลา 11:28 น.
  โดย พ.ต.ต.สุทิวัส อุ่นเสียม
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ความเห็นของท่าน ผมได้นำเรียน สว.จร.ฯ, และเตรียมข้อมูลนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานตำรวจพิจารณา คณะกรรมการบริหารงานซึ่งมาจากทุกภาคส่วน และประชาชน เป็นผู้ตอบในเรื่องนี้ จากนั้นผมจะนำคำตอบนั้นมาตอบประเด็นนี้ครับ หากมีเอกสารใดๆ เพิ่มเติมให้ที่ประช...
  เมื่อ 16-12-2019 เวลา 11:36 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ขอขอบพระคุณ ทั้ง 2 ความเห็นครับ เรื่องแว้น สภ.เมืองกระบี่ ได้ดำเนินการโดยต่อเนื่องครับ แต่ก็ยังมีอยู่ตามที่ท่านเห็นครับ ที่สายตรวจยึดรถไว้หน้าห้องทำงานธุรการป้องกัน หน้าห้องสืบสวนมีจำนวนมาก ขอเรียนว่า สภ.ฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบาย ต...
  เมื่อ 16-12-2019 เวลา 11:26 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  อยากทราบว่าระหว่างเส้นทแยงกับเส้นขนานฟุตปาท..มันร้ายแรงขนาดต้องล็อครถ..มันทำให้เสียหายอะไร..กินพื้นที่ด้วยซ้ำ... ใช้กม.อะไรกำหนดว่าเป็นเส้นทแยงหรือเส้นขนาน... เป็นคำถามให้อธิบาย..อย่าใช้อำนาจฟ้องคำถาม ไม่ว่าเพราะเทศบาลหรือเพราะใคร..แต่คนเดือดร้อนคือป...
  เมื่อ 15-12-2019 เวลา 18:35 น.
  โดย น.ส.อารี วาสนสิทธิ
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  อยากให้สารวัตรทำความตกลงกับเทศบาลให้ชัดเจนเรื่องการตีเส้นจราจร เริ่มตีเส้นจราจรให้จอดทแยงเส้นใหม่จอดขนานกับทางเท้าแต่เส้นเก่าก็ยังคงผุดให้เห็น ประกอบกับความเคยชินเคยจอดทะแยงไม่ทันได้สังเกตว่าเขาให้จอดขนานประเด็นคือตำรวจอ้าง ว่าเทศบาลเป็นผู้ตีเส้นตำรว...
  เมื่อ 15-12-2019 เวลา 18:20 น.
  โดย น.ส.อารี วาสนสิทธิ
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ช่วยดูแลเรื่องท่อรถมอเตอร์ไซด์ หน่อยค่ะ จะสังเกตุว่าพวกเด็กวัยรุ่นจะชอบออกมาตอนกลางดึก ซึ่งเป็นยามวิกาลไปแล้ว สร้างความรบกวนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยระแวกนี้มาก โดยเฉพาะเส้น หน้าโรงเรียน อำมาตย์ - อิศราอยากให้ทางตำรวจข่วยจัดการอย่างเด็ดขาด ยุคนี้สมัยนี้ ไม่...
  เมื่อ 17-11-2019 เวลา 19:07 น.
  โดย นันทกา
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  รบกวนช่วยกวดขันเรื่องมอเตอร์ไซค์เสียงดัง ถนนเส้นหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูด้วยค่ะ เดือดร้อนนอนฟังเสียงท่อดังทุกวัน ปกติเห็นแต่ตำรวจตรวจล็อคล้อรถยนต์ อยากเห็นข่าวการปราบปราม และกวาดล้างการแต่งท่อ และดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ ถ้าแจ้งแล้วยังไม่ชัดเจน ครั้...
  เมื่อ 17-11-2019 เวลา 00:32 น.
  โดย ศศินันท์
 • ผู้บริหารสถานีตำรวจ
  กรณีแจ้งเบาะแส ท่านสามารถแจ้งต่อ หัวหน้างานสืบสวน รองหัวหน้างานสืบสวน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยตรง และจะเป็นความลับด้วยครับผม ผมนำเรียนผู้บังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบงานไปแล้วครับ
  เมื่อ 14-11-2019 เวลา 08:28 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ขอบคุณในคำบอกเล่าของท่านครับ ใจเย็นๆครับอย่างเกลียดตำรวจ ผมได้ก็อบปี้ข้อความของท่านนำเรียนผู้บังคับบัญชา (สว.จร. และ ผกก. ทราบแล้วครับ
  เมื่อ 06-11-2019 เวลา 15:31 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  โดนล็อคล้อเพราะไม่จอดชิดซ้าย (ผิดพร้อมไปจ่าย) แต่ไม่มีรถโดยสารไปจ่ายที่งานจราจร (ตำรวจบอกตรงท่าเรือ ผมไม่ใช่คนที่นี่ ไม่รู้) สรุปต้องจ่ายเงิน500เพื่อเช่ารถไปที่งานจราจร (ขอร้องให้ปลดล็อคล้อเพราะจะเอาใบสั่งไปจ่าย) แต่ตำรวจที่จับบอกไม่รู้เรื่องของคุณหา...
  เมื่อ 05-11-2019 เวลา 17:20 น.
  โดย ประชาชน
 • ผู้บริหารสถานีตำรวจ
  ผมก๊อบปี้ส่งให้งาน ศปจร. แล้วครับ
  เมื่อ 30-10-2019 เวลา 09:09 น.
  โดย webmaster
 • ผู้บริหารสถานีตำรวจ
  โรงเเรมจะวันไทถ้ำเสือมีการขายยาที่ห้อง204ชื่อนายเดียว
  เมื่อ 11-10-2019 เวลา 21:36 น.
  โดย กลัวไม่ปลอดภัย
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ขอบคุณ ต่อความคิดเห็นครับ งาน จร. ทราบครับ สว. จร.จะนำเรียนผลการปฏิบัติให้ทราบครับ
  เมื่อ 26-07-2019 เวลา 14:46 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  งาน จร.รับทราบครับ ขอบคุณครับ
  เมื่อ 26-07-2019 เวลา 14:45 น.
  โดย webmaster
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ช่วยกวดขันเรื่องท่อมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดกระบี่มีเสียงดังมาก สร้างความรำคาญมาก ทำไมจึงไม่ มีการจับกุม และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความสงบเรียบร้อย ไม่สร้างความ รบกวนต่อประชาชนที่พักอาศัยบนเส้นทางถนนกระบี่
  เมื่อ 12-06-2019 เวลา 18:01 น.
  โดย ปาลรัฐ ชูดำ
 • ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
  ทำไมท่อมอเตอร์ไซค์มีเสียงดังมากในจังหวัดกระบี่ ไม่มีการจับกุมหรือแก้ไขกวดขันวินัยจราจร เรื่องเสียงดังของท่อมอเตอร์ไซค์สร้างความรบกวนให้กับประชาชน ผู้ที่อยู่บนเส้นทางใกล้กับถนน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะถนนกระบี่ รบกวนช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค...
  เมื่อ 12-06-2019 เวลา 17:58 น.
  โดย ปาลรัฐ ชูดำ
 • ผู้บริหารสถานีตำรวจ
  พี่ชายสามี ยืมรถไป...แต่พอเราบอกไม่ให้ยืมแล้ว ให้นำรถมาคืน ปรากฏว่า ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลย-ก่อนไปแจ้งทางเราว่าจะไปทำงานที่ จ.กระบี่ (เห็นว่าขับรถตู้โดยสาร)...ได้ทำการลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว ที่สภ.หินกอง จ.สระบุรี...จึงอยากรบกวนให้ติดตามหา รถโตโยต้า วี...
  เมื่อ 13-10-2018 เวลา 08:52 น.
  โดย วิริยาภรณ์ กรานสุข
ผู้บริหารสถานีตำรวจ
ค้นหาในเว็บ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
กิจกรรมที่ใกล้ถึง
ไม่มีกิจกรรม
กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่
      ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส เสนอข้อแนะนำในการพัฒนาสถานีตำรวจในด้านต่างๆ ต่อคณะ กต.ตร. ท่านใดก็ได้ 
0 ความคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชา สภ.เมืองกระบี่
ประชาชนสามารถร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเรื่องต่างๆ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
1 ความคิดเห็น
ติดต่องานอำนวยการ
ติดต่อ  ประสานงาน กับงานอำนวยการ งานธุรการแต่ละแผนกงานของ สภ.เมืองกระบี่ 
2 ความคิดเห็น
ติดต่อพนักงานสอบสวน
ช่องทางในการติดต่อราชการ หรือพบปะ  ปรึกษาหารือ
0 ความคิดเห็น
ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
         พ.ต.ท.สุทิวัส  อุ่นเสียม  สว.จร.สภ.เมืองกระบี่  ขอรับฟังความคิดเห็น หรือข้อมูล
15 ความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ของทางราชการ สภ.เมืองกระบี่
0 ความคิดเห็น

Friends Online

Powered by EvNix