เข้าสู่ระบบ
สมาชิกกำลังใช้งาน
No online user.
ผู้กำกับการออกเยี่ยมเยียนสายตรวจ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวนางวันที่ 17 ต.ค.2556  พ.ต.อ.ทักษิณ  โภชากรณ์  ผกก.สภ.เมืองกระบี่  พร้อมด้วย พ.ต.ต.กิตติพล  ดวงศิริ  สวป.ฯ  เดินทางไปเยี่ยมเยียนสายตรวจ  ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวนาง  หลังการเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนได้ทำการประชุมข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งนโยบายในการทำงานของ ผบช.ภ.8 และ ผบก.ภ.จว.กระบี่  อีกทั้งมอบหมายภารกิจ  ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจ //

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2013 เวลา 11:25 น.)

 
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจ ประชาชนที่มีผลงานเด่น รับโล่และประกาศติคุณด้วยในวันท ี่  13 ต.ค.2556  ตำรวจภูธรภาค 8  ได้ทำพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ  พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ  ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และประชาชนที่มีผลงานดีเด่น   ในส่วนของ สภ.เมืองกระบี่  มีข้าราชการตำรวจและประชาชนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ดังนี้ พ.ต.ท.สัญญา  ทองสวัสดิ์  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกระบี่  เป็นข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ร.ต.ต.บุญเอื้อ  เจริญพานิช  รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่  เป็นข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ด.ต.กฤษณ์ธนพล   ส ...

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 23:09 น.)

 
กิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี 2556พล.ต.ต.นันทเดช  ย้อยนวล ผบก.ภ.จว.กระบี่ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.กระบี่ ทุกท่าน  พ.ต.อ.ทักษิณ  โภชากรณ์  ผกก.สภ.เมืองกระบี่ , พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  นุ่นเกลี่้ยง  ผกก.กก.สส.ภ.จว.กระบี่   คณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดกระบี่  คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่  แขกผู้มีเกียรติ  ข้าราชการตำรวจ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ และะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่  ขอขอบคุณผู้มีเกียรติ ผู้แทนจากทุกส่วนราชการ  ภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมกิจกรรม  มา ณ  ที่นี้ด้วย ...

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 22:25 น.)

 
ขอแสดงยินดีกับตำแหน่งใหม่ของ นายแพทย์ สุพจน์  ภูเก้าล้วน กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่พ.ต.อ.ทักษิณ  โภชากรณ์  ผกก.สภ.เมืองกระบี่, พ.ต.ท.สัญญา  ทองสวัสดิ์  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกระบี่ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองกระบี่  แสดงความยินดีกับนาแพทย์ สุพจน์  ภูเก้าล้วน  รอง ผอ.รพ.กระบี่ (คณะกรรมการบริหารงานตำรวจ สภ.เมืองกระบี่)  กับตำแหน่งใหม่  ผอ.รพ.พังงา   และแจ้งเพื่อนฯ ของท่าน เพื่อทราบครับ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนภารกิจ สภ.เมืองกระบี่ โดยต่อเนื่อง
 
หัวหน้างานป้องกันปราบปราม  อบรมและมอบหมายหน้าที่แก่นักเรียนนายสิบฝึกปฏิบัติราชการวันที่ 18 ก.ย.2556  พ.ต.อ.ทักษิณ  โภชากรณ์ ผกก.สภ.เมืองกระบี่  มอบหมายให้ พ.ต.ท.สัญญา  ทองสวัสดิ์  รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกระบี่  พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิงทัศนี  เต็งรัง  สว.ธร.สภ.เมืองกระบี่  ทำการอบรม และมอบหมายหน้าที่แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ซึ่งโรงเรียนตำรวจภูธร ๘  ส่งนักเรียนนายสิบตำรวจจำนวน  14  นาย มาฝึกปฏิบัติราชการในหน่วย

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2013 เวลา 11:16 น.)

 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ แถลงข่าวจับกุมกัญชา 58 กก.วันที่ 4 กันยายน 2556 พลตำรวจตรี นันทเดช ย้อยนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ทักษิณ  โภชากรณ์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด จำนวน  2  คน  พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5(กัญชา) จำนวน  58.150 กิโลกรัม  (เป็นกัญชาอัดแท่ง) เหตุเกิด ที่พักในสวนยางพาราไม่เลขที่  ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่   ขอบคุณ พ.ต.ท.สัญญา  ทองสวัสดิ์  รอง ผกก.ป.ฯ ผู้อำนวยการจับกุมฯ  สายตรวจทับปริก  ชุดเฉพาะกิจงานป้องกันปราบปรามฯ อาสาสมัครตำรวจ ตลอดจนสายลับที่ร่วมกันปฏิบัต ...

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 07:25 น.)

 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ทำพิธีปิดโครงการ D.A.R.E.วันที่  27 ส.ค. 2556  พล.ต.ต.นันทเดช  ย้อยนวล  ผบก.ภ.จว.กระบี่   เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนัก เรียน D.A.R.E.(ประเทศไทย)  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ร.ต.ต.บุญเอื้อ  เจริญพานิช  รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ (ครู D.A.R.E.)  ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.(ประเทศไทย)  เป็นหลักสูตรการป้องกันยาเสพติด  ซึ่งสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ  ( ตำรวจ D.A.R.E.) เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีก เลี่ยง การใช้ความรุนแรง&nb ...

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013 เวลา 16:01 น.)

 
อบรมแกนนำยาเสพติด  โรงเรียนบ้านคลองกำวันที่  16 ส.ค.2556  นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่   นายสุเทพ  ตั้นเอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำ และ ร.ต.ต.บุญอื้อ  เจริญพานิช  รอง สวป.ฯ รับมอบหมายจาก รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกระบี่ (หน.ชมส.ฯ)  ร่วมกันดำเนินโครงการอบรมแกนนำยาเสพติด แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกำ  หมู่ที่ 3  ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2013 เวลา 11:00 น.)

 
งานป้องกันปราบปรามประชุมผู้ประกอบการร้านทองวันที่  15 ส.ค.2556  พ.ต.ท.สัญญา  ทองสวัสดิ์  หัวหน้างานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองกระบี่  พร้อมด้วย พ.ต.ต.ฐาดิลก  ผลอ่อน  สารป้องกันปราบปรามฯ ได้เชิญผู้ประกอบกิจการร้านทองในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  เพื่อปรึกษาหารือและวางมาตรการในการป้องกันเหตุร่วมกัน    ณ  สวนอาหารกระบี่ซีฟู้ด  ถนนมหาราช  ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  ครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมจำนวน  16  แห่ง  สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่  ขอขอบคุณทุกสถานประกอบการที่กรุณาให้ความร่วมมือและให้ก ...

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2013 เวลา 09:19 น.)

 
ผู้บริหารสถานีตำรวจ
ค้นหาในเว็บ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
กิจกรรมที่ใกล้ถึง
ไม่มีกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ของทางราชการ สภ.เมืองกระบี่
0 ความคิดเห็น
กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่
ประชาชนสามารถร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เสนอข้อแนะนำในการพัฒนาสถานีตำรวจต่อคณะ กต.ตร. ท่านใดก็ได้
0 ความคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชา สภ.เมืองกระบี่
ประชาชนสามารถร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเรื่องต่างๆ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
18 ความคิดเห็น
ติดต่องานอำนวยการ
ติดต่อ  ประสานงาน กับงานอำนวยการ งานธุรการแต่ละแผนกงานของ สภ.เมืองกระบี่ 
2 ความคิดเห็น

Friends Online

Powered by EvNix