เข้าสู่ระบบ
สมาชิกกำลังใช้งาน
No online user.
โครงการอำเภอ  ยิ้ม...เคลื่อนที่วันที่  15 ส.ค.2556  นายมานะ จรุงเกียรติขจร  นายอำเภอเมืองกระบี่  นำข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอเมืองกระบี่ ดำเนินโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ณ  บ้านคลองสน  หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ซึ่งเป็นการออกให้บริการประชาชนนอกที่ตั้ง  ในส่วนงานตำรวจได้แนะนำการติดต่อราชการ  การติดต่อศูนย์ 191  ตอบข้อซักถามเมื่อประชาชนสอบถาม และแจกจ่ายคู่มือประชาชน  แผ่นพับแผ่นปลิว  

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 เวลา 22:00 น.)

 
เยี่ยมป่วย ด.ต.วีระชาติ  ดอนสมหมายพ.ต.ท.สัญญา  ทองสวัสดิ์  รอง ผกก.ป.ฯ  พร้อมด้วย  พ.ต.ท.จงรักษ์  พิมพ์ทอง  รอง ผกก.สส.ฯ  และ พ.ต.ท.หญิง ทัศนี  เต็งรัง สว.ธร.สภ.เมืองกระบี่  รับมอบหมายจาก พ.ต.อ.ทักษิณ  โภชากรณ์  ผกก.สภ.เมืองกระบี่  และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองกระบี่  ไปเยี่ยมป่วย และมอบสิ่งของแก่ ด.ต.วีระชาติ  ดอนสมหมาย  ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองกระบี่  ทำหน้าที่งานกำลังบำรุง และพัสดุุฯ  ซึ่งป่วยเข้ารักษาพยาบาล  ณ  โรงพยาบาลกระบี่  ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
โครงการฝึกอบรม อส.ตร.สภ.เมืองกระบี่ พ.ศ.2556เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 นาฬิกา พลตำรวจตรี นันทเดช ย้อยนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านของสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมสุดมงคลสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่  ได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามโครงการ“ฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย   หลักการ  วิธีการ    หลักคุณธรรม  จริยธรรม   ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงาน  และเป็นการระดมกำลังของสมาชิ ...

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 เวลา 12:27 น.)

 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่  ทำพิธีปิดโครงการ D.A.R.E.วันที่  19 ก.ค.2556  พล.ต.ต.นันทเดช  ย้อยนวล  ผบก.ภ.จว.กระบี่   เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.(ประเทศไทย)  ณ  โรงเรียนบ้านคลองทราย (ประชาอุทิศ) ร.ต.ต.มานพ  บุญเลื่อง รอง สว.(ป.)สภ.เมืองกระบี่ (ครู D.A.R.E.)  ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.(ประเทศไทย)  เป็นหลักสูตรการป้องกันยาเสพติด  ซึ่งสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ  ( ตำรวจ D.A.R.E.) เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยง การใช้ความรุนแรง  ...

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:36 น.)

 
ติดตามข่าวการพยากรณ์อากาศ รอบ 7 วัน      ติดตามการพยากรณ์อากาศ  เชิญลิ้งค์นี้ครับ  http://www.tmd.go.th/province.php?id=76 //

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2013 เวลา 09:11 น.)

 
รับการตรวจราชการ คณะ จต.ภ.8พ.ต.อ.ถาวร  แสงฤทธิ์  รอง ผบก.อก.ภ.8/ รองหัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการ ภ.8   พร้อมด้วย  องค์คณะตรวจฝ่ายอำนวยการ 1-7 และ 9   ตามคำสั่ง ภ.8 ที่ 196/2556  ลงวันที่  12 มี.ค.2556   เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการของตำรวจภูธรภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  มาตรวจราชการหน่วย สภ.เมืองกระบี่  โดยเน้นการตรวจราชการตามนโยบายการบริหารราชการของ  ผบ.ตร.(ระดับสถานีตำรวจ)  และตรวจราชการตามนโยบาย ผบช.ภ.8  มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ แนะนำ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ   ตามนโยบายของรัฐบาล และ ตร. เสร็จสิ้นการต ...

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:19 น.)

 
อำเภอ, ชมส.สภ.เมืองกระบี่ ร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาววันที่  29 เม.ย.2556  พ.ต.ท.สัญญา  ทองสวัสดิ์  รอง ผกก.ป.ฯ  นายโสภณ  สุวรรณคะราช  ปลัดอำเภอฯ  พร้อมด้วย ชป.ชมส.ฯ  ร่วมกับโรงแรมบียอน กระบี่  ม.3  ต.หนองทะเล  อ.เมืองกระบี่  จว.กระบี่  ร่วมกันดำเนินโครงการสถานประกอบการสีขาว  โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และทำการตรวจหารสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน  ขอขอบคุณสถานประกอบการ ฝ่ายบุคคลากรที่ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ  อำเภอเมืองกระบี่ และ สภ.เมืองกระบี่  ยินดีที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
การประชุม กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่ตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 ,ประกาศรับสมัครประชาชนเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่ เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่  ๑๒ – ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๕  และคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดกระบี่ ที่ 2/2555  ลงวันที่ 5 ต.ค.  2555  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ (กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่)   จึงได้ทำการประชุมครั้งที่ 1  ขึ้น  ณ  ห้องทำ ...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:38 น.)

 
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ(crimes)เชิญข้าราชการตำรวจ และประชาชนโดยทั่วไปทำความเข้าใจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ(crimes)  และขอเชิญชวนท่านทำบัตร smart card  พกติดตัวมาติดต่องานที่สถานีตำรวจเพิ่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ http://www.crimes.police.go.th/home.html
 
ผู้บริหารสถานีตำรวจ
ค้นหาในเว็บ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
กิจกรรมที่ใกล้ถึง
ไม่มีกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ของทางราชการ สภ.เมืองกระบี่
0 ความคิดเห็น
กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่
ประชาชนสามารถร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เสนอข้อแนะนำในการพัฒนาสถานีตำรวจต่อคณะ กต.ตร. ท่านใดก็ได้
0 ความคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชา สภ.เมืองกระบี่
ประชาชนสามารถร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเรื่องต่างๆ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
18 ความคิดเห็น
ติดต่องานอำนวยการ
ติดต่อ  ประสานงาน กับงานอำนวยการ งานธุรการแต่ละแผนกงานของ สภ.เมืองกระบี่ 
2 ความคิดเห็น

Friends Online

Powered by EvNix