เข้าสู่ระบบ
สมาชิกกำลังใช้งาน
No online user.
แจ้งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอล์ ในวันสำคัญทางศาสนาประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กฎหมายห้ามห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันห้ามขาย ตลอด 24 ชั่วโมง สภ.เมืองกระบี่ ขอย้ำว่าหากมีการตรวจพบ  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพื้นที่ และมีการสอบสวนสืบสวนแล้วพบว่ามึนเมาสุราแล้วทราบว่าว่าซื้อหรือดื่มมาจากร้านค้าใด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเด็ดขาด        กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอ ...

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:27 น.)

 
โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยประชาชนโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยประชาชน หรือโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดี และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนหากไม่อยู่บ้านให้ตำรวจช่วยดูแลความเรียบร้อย     โดยสามารถรับแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฝากบ้าน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สภ.เมืองกระบี่ 075-612587 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019 เวลา 10:55 น.)

 
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ 2563รณรงค์ปีใหม่ 2563 "กลับบ้านปลอดภัย คือของขวัญที่ดีที่สุด" ให้ข้อคิดเตือนใจการเดินทางปีใหม่ ไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019 เวลา 11:51 น.)

 
บังคับใช้กฎหมาย กวดขันการวางสิ่งของกีดขวางบนทางหลวง       ด้วยได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่  ว่ามีผู้ประกอบการต่างๆ,  ได้วางสิ่งของบนถนน  ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนน        งานจราจร  ได้ประชาสัมพันธ์  ข้อสั่งการของเจ้าพนักงานจราจร ข้อกฎหมายที่เป็นความผิด เรื่องการวางสิ่งของกีดขวางบนทางหลวง  ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่    โดยได้ว่ากล่าวตักเตือนต่อผู้ประกอบการ  ร้านค้า  ผู้ขายสินค้าอื่นตามสถานที่ต่างๆ  ที่นำสิ่งของมาวางบนทางหลวง  ได้รับทราบและปฏิบัติคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรมาเป็นเวลาพอสมควรแล ...

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 เวลา 11:59 น.)

 
วิธีสังเกตุธนบัตร  เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและให้ความรู้กับประชาชนโปสเตอร์การสังเกตธนบัตรแบบ 17 และแบบ 16  เผยแพร่ควารู้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและให้ความรู้กับประชาชน  เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าจุดสังเกตแต่ละแห่งจะต้องใช้วิธีการ “สัมผัส ยกส่อง หรือพลิกเอียง” ในการตรวจสอบธนบัตร รายละเอียดตาม Link นี้ครับ https://www.bot.or.th/Thai//Pages/download.aspx ขอบพระคุณ/คุณรสสุคนธ์ ทรงอาษา ผู้จัดการ ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี     

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 12:42 น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 19:08 น.)

 
ผู้บริหารสถานีตำรวจ
ค้นหาในเว็บ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
กิจกรรมที่ใกล้ถึง
ไม่มีกิจกรรม
กต.ตร.สภ.เมืองกระบี่
      ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส เสนอข้อแนะนำในการพัฒนาสถานีตำรวจในด้านต่างๆ ต่อคณะ กต.ตร. ท่านใดก็ได้ 
0 ความคิดเห็น
ผู้บังคับบัญชา สภ.เมืองกระบี่
ประชาชนสามารถร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเรื่องต่างๆ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
2 ความคิดเห็น
ติดต่องานอำนวยการ
ติดต่อ  ประสานงาน กับงานอำนวยการ งานธุรการแต่ละแผนกงานของ สภ.เมืองกระบี่ 
2 ความคิดเห็น
ติดต่อพนักงานสอบสวน
ช่องทางในการติดต่อราชการ  เพื่อพบปะ  ปรึกษาหารือ
0 ความคิดเห็น
ติดต่องาน จราจร สภ.เมืองกระบี่
         พ.ต.ท.สุทิวัส  อุ่นเสียม  สว.จร.สภ.เมืองกระบี่  ขอรับฟังความคิดเห็น หรือข้อมูล
15 ความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ของทางราชการ สภ.เมืองกระบี่
0 ความคิดเห็น

Friends Online

Powered by EvNix